Zamyslenia

Zhodnotenie leta 2023

Toto leto bolo pre mňa pracovné. Skúsila som sa zviditeľniť v kraji, do ktorého som sa pred dvoma rokmi prisťahovala. Zo začiatku to pre mňa veru nebolo ľahké, mala som určité predsudky i obavy, no nevzdala som to a na záver leta môžem zhodnotiť, že to stálo za to. Získala som si mnohých miestnych priaznivcov a dokonca som bola prijatá do remeselníckej komunity, vďaka ktorej som mohla pocítiť vzájomnú pomoc, prajnosť i súdržnosť. Vďaka novým priateľom Františke a Petrovi Hančarovým – z Remeselný obchodík BellFrant som akoby získala vstupenku na všetky okolité jarmoky a odvážila sa predstaviť svoju tvorbu i v tomto kraji. Boli to opäť nové výzvy, pretože som nemala stále na pomoci manžela, ktorý mi doteraz robil vodiča i nosiča. Skúsila som šoférovanie aj za hranice doterajšej krátkej cesty Hostovice-Snina a bola som veľmi milo prekvapená, že stále sa našli ochotní ľudia, ktorí mi pomohli rozložiť stánok a vybaliť tovar. Som za to nesmierne vďačná ❤.
Teraz mám trochu oddych a v septembri pokračujem na jarmokoch v Humennom a Snine.
Pár kúskov sa mi z Bardejova zvýšilo, tak som ich pridala do svojho obchodíku.